Štvorpilierová kalkulačka dôchodkov

Kalkulačka spočíta penzie zo 4 penzijných pilierov.
1. Zadajte svoj súčasný vek a hrubú mzdu.
2. Zo sociálnej posťovne dostanete doživotnú penziu. Počet rokov poberania penzie z II, III a IV piliera si môžete zvoliť. Priemerná doba dožitia na Slovensku sa stále predlžuje, u mužov je 16 a u žien 20 rokov.
3. Zadajte koľko rokov ste v II a III pilieri. Ak by ste začali sporiť v tomto roku, zakliknite "áno" a počet rokov ponechajte "0". Ak nesporíte zakliknite "nie".
4. Ak máte po ruke výpis z II alebo III piliera, zadajte presnú nasporenú sumu. Ak výpis nemáte, nechajte v políčku nulu. Algoritmus sumu vyráta na základe dostupných dát.
5. Zadajte akú sumu Vám do III. piliera prispieva zamestnávateľ a akú sumu si prispievate sami. Ak neviete, nechajte v políčkach nuly. Algoritmus sumy odhadne na základe dostupných dát a predpokladu maximálneho príspevku zamestnávateľa.
6. Stlačte "spočítať" a spoznajte svoj výpočet penzií, analýzu a odporúčania.
7. Na základe odporúčaní, zmeňte fond v II. pilieri a doplňte čísla do IV. piliera.
Tip: Hrajte sa s kalkulačkou, kým nenájdete ideálnu kombináciu pre svoju budúcnosť.

Môj Vek
Moja Hrubá Mzda
Po odchode na dôchodok chcem penziu z II, III a IV piliera poberať
rokov
Som v II. pilieri     
rokov v II pilieri
€ mám nasporené II pilieri
V II. pilieri mám fond   
Som v III. pilieri     
rokov v III pilieri
€ mám nasporené v III.
dáva zamestnávateľ
prispievam sám
Do IV. piliera môžem investovať
Mesačne
Jednorazovo


Zobrazia sa ti sumy penzií, analýza a odporúčania.

Moja mesačná penzia z I. II. III a IV. piliera spolu bude : ... Euro (v dnešných cenách).


Analýza a odporúčania

A) ...

B) ...

C) ...

Koľko by ste mali investovať, aby bol váš dôchodok na úrovni čistej mzdy

Na dôchodku Vám ... ... Euro mesačne (v dnešných cenách).

Mali by ste do IV. piliera začať investovať mesačne o ... Euro viac, alebo
do IV. piliera investovať jednorazovo o ... Euro viac.

Chcem si investovať na dôchodok

Zhrnutie a výpočet penzií

I. pilier - Sociálna Poisťovňa

Moja Penzia z I. piliera (Sociálnej Poisťovne) bude ... Euro (v dnešných cenách)

---------------------------------------------------

II. pilier - DSS

... v II. pilieri. Fond v II pilieri -

Moje úspory pri odchode do penzie v II pilieri budú ... Euro (v dnešných cenách)
Moja mesačná penzia z II. piliera bude ... Euro (v dnešných cenách)

Zistiť viac o II. dôchodkovom pilieri
---------------------------------------------------

III. pilier - DDS

... v III. pilieri

Moje úspory pri odchode do penzie v III pilieri budú ... Euro v cenách roku čo predstavuje... Euro (v dnešných cenách)
Moja mesačná penzia z III. piliera bude ... Euro (v dnešných cenách).

Zistiť viac o III. dôchodkovom pilieri
---------------------------------------------------

IV. súkromný pilier

Do IV piliera investujem dnes ... Euro a budem následne investovať mesačne ... Euro

Moje úspory pri odchode do penzie v IV pilieri budú ... Euro v cenách roku

Moje úspory pri odchode do penzie v IV pilieri budú ... Euro (v dnešných cenách)
Moja mesačná penzia zo IV. piliera bude ... Euro (v dnešných cenách)

Zistiť viac o IV. dôchodkovom pilieri

Stiahnite si apku pre Android

Všetko o celourópskych penziách